De metaforische roeihaal (vervolg en uitbreiding op Roeitaal)

'Metaforen kunnen een eigen leven gaan leiden, met bijbehorende verwachtingen (...). Wanneer metaforen niet goed geanalyseerd worden, worden ze een soort vervanging voor het denken' (Wyatt, 2000).
Om het roeien uit te leggen worden vaak metaforen gebruikt. Daarbij wordt vaak de fantasie de vrije loop gelaten, waarbij de metaforische draaideuren, ergometers, locomotieven, schommels, paaltjes en andere mechanische vergelijkingen met niet nader te noemen voorwerpen, niet worden geschuwd. Per deel van de haal wil ik enkele metaforen kritisch tegen het licht houden, om eventuele impliciete aannames expliciet te maken en te toetsen.

Niet alle metaforen hebben slechte resultaten (zo heb ik bij beginners prima resultaten bereikt met het bekende imaginaire paaltje waarachter de riem wordt vastgehaakt), maar een kritische beschouwing kan geen kwaad, om kinderziektes van deze metaforen te kunnen genezen en om te doen besluiten sommige zieke metaforen nooit meer te gebruiken. Het werkt vaak beter om roeiers de feitelijke waarheid te vertellen; vaak hebben ze daar meer aan.


Wyatt, S. (2000). Talking about the future: Metaphors of the Internet' in N. Brown, B. Rappert en A. Webster (eds.) Contested Futures, Aldershot, Ashgate. p. 109-126.