Planning


Zelden komen plannen precies uit. De roeiwedstrijd wordt niet gewonnen, het boekwerk moet al naar de drukker, voordat het geredigeerd is of je mist de trein. Vaak worden producten te laat afgeleverd of worden afspraken niet precies nagekomen. Twee totaal verschillende methoden kunnen helpen bij het realiseren van plannen: projectmanagement en de creatiespiraal.


Vanuit de projectmanagementmethodieken is een bekende methode het plannen op basis van producten in plaats van in activiteiten (product-based planning). Deze producten worden dan weer in stukjes gehakt en de afhankelijkheden tussen de stukjes in kaart gebracht. Daarna is het zaak de risico’s, voorwaarden en beperkingen in dit plan te verwerken en voortdurend in de gaten te houden. Bijvoorbeeld: de wedstrijdvoorbereiding bestaat uit: trainingen, selectie, stuurtje zoeken en dergelijke. Risico’s zijn vorst, blessures, etc. Een beperking is bijvoorbeeld het boottype en voorwaarde is een boot waar geen essentiële onderdelen ontbreken. Voor elk stukje plan kunnen mensen verantwoordelijk worden gemaakt, zodat duidelijk is wie wanneer wat moet doen. Dit is in het kort projectplanning.


Wat hier ontbreekt is de bezieling. Hiervoor wil ik een andere methodiek inschakelen: de creatiespiraal van Marinus Knoope. De creatiespiraal is een methode om wensen te realiseren. De eerste stap is het wensen van de wens. Formuleer de wens positief en laat je niet belemmeren door eventuele bezwaren. De volgende stap is verbeelden (visualiseren). Blijf ook nu positief denken (onderzoek wijst uit dat het denken ook de gebeurtenissen beïnvloedt: de self-fulfilling prophecy). Het beeld van de wens heb je nodig in de volgende stap, het geloven in de wens. Pas als je zelf echt gelooft in de wens is het tijd om er met anderen over te praten. Hier ben je eigenlijk aan het netwerken. Mensen die je vol vuur vertelt over een wens, zullen je proberen te helpen. Deze kennis en hulp gecombineerd (mensen, ideeën, deskundigheid, materiaal) vormt de onderzoeksstap.


Dan de stap naar de realiteit: plannen. Maak een stimulerende maar toch realistische planning (die geen doel op zichzelf mag worden). Dan komen de twee zweetfasen: handelen en volharden. Dat houdt dus gewoon in dat er gewerkt moet worden.


Nu is het moment gekomen waar je zo op hoopte. Laat het dan niet zomaar voorbij gaan. Het is tijd om te ontvangen en te waarderen. Niet zeggen ‘ach dat had je niet moeten doen’ of ‘het was geen moeite’ maar gewoon genieten. Daarna niet vergeten te ontspannen, een moment van bezinning. Daarna begin je weer met wensen.


Voor zorgelijke mensen werkt deze spiraal ook overigens, zij het dat ze dat vaak niet door hebben. Men maakt zich zorgen en na verloop van tijd blijken deze zorgen terecht. Het heeft gewerkt, mooi toch?


Door positief te denken en in wensen te geloven kom je waar je wil zijn. Bij het plannen van een roeiwedstrijd is de les dus: wens dat je goed gaat presteren, ga niet doemdenken en het moet lukken. Deze methode kan misschien zelfs helpen om zingeving te vinden voor het roeien (of misschien zelfs bij het doen van andere wensen).Referenties

Hoog, Robert de (1995): Projectmanagement in commonKADS: Integration of products, objectives and risks, International Symposium on Artificial Intelligence

Knoope, Marinus (1998): De creatiespiraal: natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid, Nijmegen : KIC http://www.beleef.nl/creatie/spiraal.htm